Kunst Uitschot Team: OmOkO – 2007

 

OmOkO 2007 Diepenheim

Tinga & Haasnoot (Kunst Uitschot Team)

OmOkO tempel 2007 Diepenheim Tinga & HaasnootOmOkO Tempel 2007 Diepenheim – Tinga & Haasnoot


Vernietiging van beeldende kunst tijdens kunstmanifestatie

Het ‘kunst dorp’ Diepenheim opent, tijdens het jaarlijkse ‘Kunstmoment’, haar deuren voor een breed publiek. Op het centrale plein in Diepenheim wordt dit jaar het spectaculaire project ‘oneindige Muze of de Kunst van het offeren’ (oMoKo) gerealiseerd door kunstenaarscollectief Kunst Uitschot Team uit Leiden.

Speciaal voor deze manifestatie heeft ‘Uitschot’ een transparante Griekse tempel gebouwd met in het midden, als offeraltaar, een zware hydrolische pers. Tijdens een dagelijkse offerceremonie zal de pers gebruikt worden om ondermeer keramische werken, schilderijen, installaties en sieraden met geweld te plat te persen -overigens niet ongevaarlijk voor kunstenaars, toeschouwers of de ‘beulen’.

Elke dag wordt een kunstwerk geofferd van een in Diepenheim exposerende kunstenaar. De kunstenaar zal tijdens de ceremonie vertellen wat hem/haar beweegt een offer te brengen aan zijn/haar muze. De ceremonie is performance-art op zich, en zal uitgevoerd worden door ‘verdelgers’ in witte pakken. Op deze manier betrekt oMoKo zowel de toeschouwers als de kunstenaars bij het project, roept emoties op en geeft aanleiding tot een herwaardering van beeldende kunst.

Alle overblijfselen van de geofferde kunstwerken worden tezamen omgevormd tot een nieuw ruimtelijk en monumentaal kunstwerk. In de vorm van een transparante Griekse zuil zullen de vernietigde kunstwerken verder gaan.

Het oMoKo project is naast spectaculair en provocerend, een onderzoek naar de overgave van de kunstenaar in zijn/haar werk. De overgave wordt gesymboliseerd door van kunstenaars het hoogste offer te vragen wat er is, namelijk de destructie van zijn eigen werk. Hiermee richt oMoKo de aandacht op vragen omtrent houdbaarheid, waarde en recycling van kunst.

omoko insight from kunst uitschot team on Vimeo.

OmOkO Tempel 2007 Diepenheim – Tinga & HaasnootOmOkO Tempel 2007 Diepenheim – Tinga & Haasnoot

 Posted by on September 4, 2007